เมื่อมีคนใกล้ตัวติดยาเสพติด ควรเลือกสถานบำบัดยาเสพติดอย่างไรดี?

ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย ยาเสพติดก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบร้ายแรงกับทั้งตัวบุคคลที่เสพ รวมไปถึงบุคคลรอบข้างมาโดยตลอด เมื่อคุณพบว่าคนใกล้ตัวของคุณกำลังมีปัญหาติดยาเสพติด สิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ดีที่สุดคือการบำบัดและฟื้นฟูจากสถานพยาบาลที่เหมาะสม ดังนั้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อพาคนใกล้ตัวเข้ารับการบำบัด บทความนี้สามารถเป็นแนวทางในการใช้เลือกสถานบำบัดที่ดีที่สุดให้กับคนที่คุณรักได้ มาศึกษาไปพร้อมกันเลย

สถานบำบัดยาเสพติดในประเทศไทยมีในรูปแบบใดบ้าง

ก่อนอื่นเราอยากแนะนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสถานบำบัดยาเสพติดกันสักเล็กน้อย โดยผู้ที่มีปัญหาติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ สามารถเข้ารับการบำบัดได้จากสถานพยาบาลใกล้ตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานบำบัดยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยแต่ละแห่งก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป หากแบ่งรูปแบบด้านการดูแลรักษาอย่างชัดเจนมากที่สุด จะสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

 • สถานบำบัดของรัฐบาล

สถานบำบัดของรัฐบาลคือสถานที่ซึ่งรัฐบาลจัดเตรียมเอาไว้ให้กับผู้เข้ารับการบำบัด ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งโรงพยาบาลรัฐ คลินิกบำบัด รวมถึงสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ จุดเด่นของสถานบำบัดของรัฐคือการไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การดูแลอาจไม่ทั่วถึงมากนัก เนื่องด้วยจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการรักษามีเป็นจำนวนมาก

 • สถานบำบัดของเอกชน 

สำหรับการบำบัดการติดยาเสพติดของเอกชน จะเป็นการรักษาตามความสมัครใจของผู้เข้ารับการบำบัด โดยการดูแลรักษาจะพิเศษกว่าสถานบำบัดจากรัฐบาลเพราะมีค่าใช้จ่ายและบางแห่งก็จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดด้วย สถานบำบัดของเอกชนจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และผู้เข้าบำบัดจะได้รับความเป็นส่วนตัวมากกว่าสถานบำบัดของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการบำบัดเฉพาะตัวตามสถานการณ์ของแต่ละคนด้วย โดยค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันออกไป 

สถานบำบัดยาเสพติดที่ดีควรเป็นอย่างไร 

เมื่อคุณได้ลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานบำบัดยาเสพติดว่ามีที่ไหนบ้างแล้ว ไม่ว่าจะในช่องทางค้นหาใด รายชื่อของสถานบำบัดที่คุณได้รับน่าจะเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เราขอแนะนำคุณลักษณะของสถานบำบัดยาเสพติดที่ดีดังนี้

 • ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องเก็บข้อมูลของผู้เข้ารับการบำบัดเป็นความลับ
 • มีวิธีการรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมกับผลลัพธ์ของการบำบัดที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
 • ควรมีการดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 • ต้องมีการรักษาแบบบูรณาการทั้ง “บำบัด” และ “ฟื้นฟู” ไปพร้อม ๆ กัน
 • คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระหว่างเข้ารับการบำบัดต้องเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม

ไขข้อสงสัย ในประเทศไทยควรบำบัดยาเสพติดที่ไหนดี 

ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบุเอาไว้ว่า ผู้เสพคือผู้ป่วย ดังนั้นต่อจากนี้ เราจะขอเรียกผู้ที่กำลังต้องการเข้ารับการบำบัดว่าผู้ป่วยเพื่อให้เข้าใจตรงกัน เมื่อได้รู้ไปแล้วว่าสถานบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ดีเป็นอย่างไร ในขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการตัดสินใจเลือกแล้วว่าอยากจะเลือกสถานบำบัดยาเสพติดแห่งไหน ซึ่งนี่คือการตัดสินใจที่สำคัญมากต่ออนาคตของผู้ป่วย ดังนั้นเราอยากจะแนะนำวิธีการเลือกสถานบำบัดเพื่อให้เหมาะสมต่อผู้ป่วยมากที่สุดด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • เข้าใจถึงปัญหาที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญในตอนนี้เสียก่อน

ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่มักมีปัญหาสุขภาพแทรกซ้อนและปัญหาสุขภาพจิต เราจึงต้องพูดคุยและทำความเข้าใจถึงปัญหาของพวกเขาก่อน เพื่อให้สามารถมองหาคลินิกเลิกยาเสพติดที่มีความพร้อมด้านการแพทย์และตอบโจทย์กับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้

 • ตรวจสอบข้อมูลความน่าเชื่อถือของสถานบำบัดยาเสพติดที่สนใจ

เนื่องจากจำนวนของคลินิกบำบัดยาเสพติดมีเพิ่มมากขึ้น การเลือกสถานบำบัดยาเสพติดจึงต้องทำอย่างรอบคอบและศึกษามาในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือของสถานบำบัด ซึ่งสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้มากที่สุดก็จะเป็นเอกสารรับรองต่าง ๆ ของสถานพยาบาลและในส่วนของผู้ดูแลก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเท่านั้น 

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษาของสถานบำบัด 

แนวทางการรักษาน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของข้อสงสัยที่ว่าบำบัดยาเสพติดที่ไหนดี อย่างที่เรากล่าวไปช่วงต้นของบทความว่าแต่ละสถานบำบัดก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่มีส่วนตัดสินใจเลือกสถานบำบัดควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาว่าเป็นการบำบัดอย่างไร มีการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือไม่ เป็นการรักษาแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม และครอบครัวมีส่วนร่วมกับการบำบัดได้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น

 • การดูแลที่ครอบคลุมตลอดการบำบัด

หากเป็นสถานบำบัดของรัฐบาล แน่นอนว่าการดูแลย่อมไม่ค่อยทั่วถึงสักเท่าไหร่ เนื่องจากผู้ป่วยมีเป็นจำนวนมาก กลับกันหากเป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดของเอกชน การดูแลผู้ป่วยจะได้รับการเอาใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะมีผู้ป่วยน้อยและจำกัด ทำให้การดูแลสามารถทำได้อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง 

 • ประเมินสภาพแวดล้อมของสถานบำบัด

สถานที่แหล่งฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดที่ดีควรอยู่ในบริเวณที่เงียบสงบ เพื่อขจัดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอยากกลับไปเสพยาอีกครั้ง ทั้งยังควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมต่อการบำบัดรักษาและได้รับการดูแลให้สะอาดเป็นระเบียบ มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งจะช่วยลดความเครียดระหว่างการบำบัดได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

เคล็ดลับในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการบำบัดในไทย

หลังจากได้รู้วิธีการเลือกสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกันไปแล้ว เมื่อคุณพบกับสถานบำบัดที่ต้องการและได้ตกลงกับผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะมาถึงขั้นตอนการเข้ารับการบำบัด เรามีเคล็ดลับดี ๆ มาฝากเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้กับผู้ป่วย ซึ่งคุณสามารถทำไปพร้อม ๆ กับผู้ป่วยได้ ดังนี้

 • ก่อนเข้ารับการบำบัด ผู้ป่วยควรได้รับกำลังใจจากคนใกล้ตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • สื่อสารกับผู้ป่วยแบบตรงไปตรงมาถึงวิธีการรักษาของสถานบำบัดยาเสพติดที่คุณกำลังจะพาไป
 • เตรียมของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยให้พร้อม รวมถึงเอกสารสำคัญต่าง ๆ 
 • อธิบายถึงผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยจะได้รับหลังจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัด เพื่อโน้มน้าวใจไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอาการเตลิด
 • ทำให้ผู้ป่วย “หมดห่วง” ให้ได้มากที่สุด โดยการจัดการภาระต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยโฟกัสกับการบำบัดเพียงอย่างเดียว

สุดท้ายนี้หากคุณยังคิดไม่แน่ใจว่าจะพาคนที่คุณรักไปเลิกยาเสพติดที่ไหนดี เราขอแนะนำ Lighthouse สถานบำบัดยาเสพติดและแอลกอฮอล์ในประเทศไทย เราคือสถานบำบัดฟื้นฟูแบบกินนอนที่ตั้งอยู่ย่านชานเมืองของกรุงเทพ ด้วยสภาพแวดล้อมอันเงียบสงบ ใช้เทคนิคการบำบัดฟื้นฟูจากอเมริกา พร้อมด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และ พยาบาลวิชาชีพ จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเอาชนะยาเสพติดจนพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขได้อย่างแน่นอน ติดต่อเราได้เลยวันนี้

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและด้านสภาพจิตใจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์

เป็นศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพ ศุนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบอเมริกัน ให้การรักษาติดยาเสพติดที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสมและเป็นการบำบัดแบบเฉพาะในประเทศไทยเพื่อให้การรักษาเป็นรายบุคคลกับผู้บำบัดรักษาทุกราย เราเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยทีมงานชาวอเมริกันและคนไทยที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมการรักษาการติดยาเสพติดและความผิดปกติด้านสุขภาพจิตจากสหรัฐอเมริกา

บริการของเรา

ให้การรักษาอาการของผู้ที่ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์โดยมีวิธีการรักษาแบบเหมาะสำหรับแต่ละบุคคล เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดยาเสพติดที่มีคุณสมบัติและความรู้เหมาะสมที่สุด และบุคลากรทางการแพทย์ของเราทุกคนจบปริญญาโทหรือสูงกว่าโดยมีประสบการณ์หลายปีในการทำงานด้านสุขภาพจิตและการรักษาติดยาเสพติด ได้รับการฝึกอบรมในการรักษาการติดยาเสพติดและรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านสุขภาพจิต

ติดต่อเรา

Lighthouse Human Services & Consulting, Co., Ltd.

Head Office:
Ramkamheng 118
Saphan Sung, Bangkok 10240
Thailand

Email: [email protected]