DR ERIC K. MASON PhD

ดร. อีริค เค เมสัน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและการเสพติดเป็นชาวอเมริกันเมืองไทยเปรียบเสมือนบ้านเกิด ได้อาศัยและทำงานในประเทศไทยมามากกว่าสิบปี และแม้กระทั่งเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทย ดร. อีริค จบปริญญาตรีด้านภาษาเยอรมันและจิตวิทยา ปริญญาโทด้านการศึกษานานาชาติ ปริญญาโทการศึกษาสุขภาพจิตและการเสพติดทางคลินิก รวมไปถึงปริญญาเอกด้านที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา หลักฐานการศึกษา (wes.org)

เขาได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตทางการแพทย์ ใบอนุญาตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดทางการแพทย์ ได้รับการรับรองเป็นที่ปรึกษาการฟื้นฟู Certified Rehabilitation Counselor (CRC) - Credly ได้รับการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมาธิสั้น และเป็นนักจิตวิทยามีการรับรองจากสถาบัน ดร. อีริค ได้ทำงานด้านการรักษาสุขภาพจิตและการเสพติดมามากกว่า 18 ปี และได้อุทิศตนกับการทำงานของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ป่วยทางจิตและมีอาการติดยา เขาได้ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นในวัฒนธรรมไทย (งานวิจัยเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นของคนไทยและส่วนประกอบในวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อทัศนคติและมุมมองต่อโรคสมาธิสั้น (au.edu)) และตีพิมพ์งานวิจัยของเขาในวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์ งานวิจัยเรื่องส่วนประกอบในวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อทัศนคติและมุมมองต่อโรคสมาธิสั้น | วิชาการ: มนุษย์ศาสตร์ (au.edu) นอกจากนี้ ดร. อีริค ยังได้รับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลในรอบร้อยปี จากมหาวิทยาลัยอีสต์แคโรไลนา ฉลองในรอบร้อยปีของศิษย์เก่า | ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ | ECU และรางวัลนักเรียนที่โดดเด่นจากสหเวชศาสตร์ 40 นักเรียนที่โดดเด่นที่ได้รับการยอมรับในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | บริการใหม่ | ECU

ดร. อีริคเพลิดเพลินกับการเรียนรู้และมีประสบการณ์กับวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากประเทศไทยและประเทศสหรัฐ เขาเคยอยู่ที่ประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบัน ดร. อีริค เป็นเจ้าของศูนย์ฟื้นฟูภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในกรุงเทพ ไลท์เฮ้าส์ ฮิวแมน เซอร์วิสเซส แอนด์ คอนซัลติ้ง ให้บริการการรักษาด้านสุขภาพจิตและการเสพติดตามเกณฑ์ผู้ป่วยนอก เขายังทำศูนย์การบำบัดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์ ที่ซึ่งเขาและทีมงานได้ให้การบำบัดยาเสพติดตามเกณฑ์ผู้ป่วยใน ไลท์เฮ้าส์ ครบรอบสิบปีในปี 2022 ได้ให้บริการในชุมชนของกรุงเทพมามากกว่าทศวรรษ

สายตรงผู้รับทุน (fulbrightonline.org)

งานวิจัยเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นของคนไทยและส่วนประกอบในวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อทัศนคติและมุมมองต่อโรคสมาธิสั้น (au.edu)

Dr Eric K. Mason LinkedIn

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและด้านสภาพจิตใจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์

เป็นศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพ ศุนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบอเมริกัน ให้การรักษาติดยาเสพติดที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสมและเป็นการบำบัดแบบเฉพาะในประเทศไทยเพื่อให้การรักษาเป็นรายบุคคลกับผู้บำบัดรักษาทุกราย เราเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยทีมงานชาวอเมริกันและคนไทยที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมการรักษาการติดยาเสพติดและความผิดปกติด้านสุขภาพจิตจากสหรัฐอเมริกา

บริการของเรา

ให้การรักษาอาการของผู้ที่ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์โดยมีวิธีการรักษาแบบเหมาะสำหรับแต่ละบุคคล เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดยาเสพติดที่มีคุณสมบัติและความรู้เหมาะสมที่สุด และบุคลากรทางการแพทย์ของเราทุกคนจบปริญญาโทหรือสูงกว่าโดยมีประสบการณ์หลายปีในการทำงานด้านสุขภาพจิตและการรักษาติดยาเสพติด ได้รับการฝึกอบรมในการรักษาการติดยาเสพติดและรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านสุขภาพจิต

ติดต่อเรา

Lighthouse Human Services & Consulting, Co., Ltd.

Head Office:
Ramkamheng 118
Saphan Sung, Bangkok 10240
Thailand

Email: [email protected]