แอลเอสดี (LSD : lysergic acid diethylamide)

แอลเอสดี (LSD : lysergic acid diethylamide)

     แอลเอสดี หรือแสตมป์มรณะ หรืออีกชื่อที่ถูกเรียกคือกระดาษเมา เป็นสารที่สกัดได้จากกรดไลเซอจิก(Lysergic acid) ที่มีอยู่ในเชื้อรา ที่อยู่บนเมล็ดข้าวไรย์ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขมเล็กน้อยมักจะเสพด้วยการรับประทาน ถูกค้นพบว่าในระยะแรกผู้เสพส่วนใหญ่เป็นกลุ่มศิลปิน นักดนตรี กลุ่มฮิปปี้และในระยะต่อมา เริ่มระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและทุกชนชั้น เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย มีขายทั่วไป จนกลายเป็นปัญหาระดับชาติของสหรัฐอเมริกา 

     สำหรับประเทศไทยนั้น แอลเอสดีถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภทที่1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ผู้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท ผู้เสพต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปีหรือ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

     การเสพแอลเอสดีมักเสพโดยการรับประทาน สูดดม เคี้ยว หรืออม มีหลากหลายรูปแบบได้แก่ เม็ดกลมแบน แคปซูล แผ่นเจล ของเหลวบรรจุในหลอดแก้ว ส่วนใหญ่ที่พบจะนำเอาแอลเอสดีไปหยดลงบนกระดาษสี่เหลี่ยมที่มีคุณสมบัติดูดซับที่มีลวดลายและสีสันต่างๆแล้วแบ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆคล้ายแสตมป์นิยมเรียกกันในหมู่ผู้เสพว่าแสตมป์เมากระดาษเมา( Magic paper )จะออกฤทธิ์ภายใน 30 ถึง 90 นาทีและมีฤทธิ์อยู่ได้นานแปดถึง 12 ชั่วโมง 

     ยาเสพติดชนิดนี้ มีความรุนแรงในการออกฤทธิ์ต่อสมองสูง แต่จะมีการเสพติดทางจิตใจเท่านั้น ไม่มีการเสพติดทางร่างกาย และไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย ผู้ที่เสพในช่วงแรกจะมีอารมณ์ร่าเริง สนุกสนาน แต่หลังจากนั้นจะมีอาการเห็นภาพลวงตา กระวนกระวาย หูแว่ว เกิดอาการกลัวภาพหลอน การหายใจไม่สม่ำเสมอ เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้า จนกระทั่งอาจทำร้ายตัวเองหรือนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ 

     และนอกจากนี้หากใช้แอลเอสดีต่อเนื่องไปนานๆ อาจทำให้เป็นโรคจิตโดยเฉพาะผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจอยู่ก่อนแล้ว และแม้ว่าจะมีการหยุดใช้ยาไปแล้วก็ตาม แต่อาการโรคจิตอาจเป็นซ้ำได้อีก ซึ่งการรักษาอาการดังกล่าวจะทำได้ยากและอาจต้องใช้เวลานานเพื่อให้อาการทุเลาลง

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและด้านสภาพจิตใจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์

เป็นศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพ ศุนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบอเมริกัน ให้การรักษาติดยาเสพติดที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสมและเป็นการบำบัดแบบเฉพาะในประเทศไทยเพื่อให้การรักษาเป็นรายบุคคลกับผู้บำบัดรักษาทุกราย เราเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยทีมงานชาวอเมริกันและคนไทยที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมการรักษาการติดยาเสพติดและความผิดปกติด้านสุขภาพจิตจากสหรัฐอเมริกา

บริการของเรา

ให้การรักษาอาการของผู้ที่ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์โดยมีวิธีการรักษาแบบเหมาะสำหรับแต่ละบุคคล เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดยาเสพติดที่มีคุณสมบัติและความรู้เหมาะสมที่สุด และบุคลากรทางการแพทย์ของเราทุกคนจบปริญญาโทหรือสูงกว่าโดยมีประสบการณ์หลายปีในการทำงานด้านสุขภาพจิตและการรักษาติดยาเสพติด ได้รับการฝึกอบรมในการรักษาการติดยาเสพติดและรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านสุขภาพจิต

ติดต่อเรา

Lighthouse Human Services & Consulting, Co., Ltd.

Head Office:
Ramkamheng 118
Saphan Sung, Bangkok 10240
Thailand

Email: [email protected]