วิธีการสังเกตอาการติดยาของเพื่อน หรือคนที่คุณรัก www.lhsthai.com 0852132179

อาการของคนเสพยา จะมีลักษณะที่ไม่สามารถหยุดเสพสารได้แม้จะมีผลกระทบไม่ดีตามมาในภายหลังก็ตาม อาการเสพติด หมายถึงการใช้สารเสพติดอื่น ๆ หรือการดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดชีวิตส่วนตัวแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเจน  และไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ คนที่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือแอลกอฮอล์มักจะบอกว่า พวกเขาเสพสารเสพติดเพราะรู้สึกว่า “ควบคุมตัวเองไม่ได้” พวกเขาอาจต้องการหยุดเสพแต่ไม่สามารถหยุดได้ บ่อยครั้งที่คนกำลังปฏิเสธเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นของการใช้สารเสพติด และต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อน และคนในครอบครัวให้รับรู้ถึงปัญหา

อาการเสพติดมักจะมาพร้อมกับการขาดความอดทน และการพึ่งพาทางด้านร่างกาย ความอดทนเกิดขึ้นเมื่อร่างกายปรับตัวเข้ากับการใช้สารเสพติด และใช้ในปริมาณมากขึ้นเพื่อให้ได้รับผลตามที่ต้องการ สิ่งนี้มักก่อให้เกิดการพึ่งพา ร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติกับสารเสพติด และจะมีอาการถอนเมื่อสารเสพติดถูกล้างออกออกจากร่างกาย

คนที่คุณรักอาจสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาการเหล่านี้ คนนั้นอาจต้องการดื่มแอลกอฮอล์ หรือเสพยามากเกินขนาดเพื่อให้เกิดความมึนเมา นอกจากนั้นบุคคลนั้นอาจแสดงสัญญาณของการถอน – เช่น ตัวสั่น และเหงื่อออก – เมื่อไม่ได้เสพสารเสพติด

ตามที่ได้เห็นกันใน ศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์ ว่าพฤติกรรมปกติของวัยรุ่นสามารถแยกแยะอาการของการเสพยาเสพติดได้ยาก อารมณ์เสียบ่อยครั้ง ปฏิเสธการเชื่อฟัง และการเปลี่ยนแปลงความสนใจที่มักพบบ่อยในวัยรุ่น และไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสัญญาณของปัญหา ผู้ปกครอง และเพื่อนฝูงควรสังเกตสัญญาณหลาย ๆ อย่างของการเสพติดที่นอกเหนือไปจากพฤติกรรมของวัยรุ่นทั่ว ๆ ไปในกลุ่มอายุนี้

อาการเสพติดเป็นการแพร่กระจาย มีอิทธิพลในทุกด้านของชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะมีสัญญาณว่าครอบครัว และเพื่อนฝูงสามารถเฝ้าดูอาการที่บ่งบอกให้เห็นถึงอาการเสพติด สภาแห่งชาติด้านการพึ่งพาแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ได้ระบุสัญญาณของการติดสารเสพติดทางกายภาพ พฤติกรรม และสังคม ขั้นตอนดังต่อไปนี้จะช่วยทำให้คุณรับรู้ได้ว่าคนที่คุณรักกำลังทนทุกข์ทรมานจากอาการเสพติดหรือไม่

คุณจะทราบได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นกำลังติดยาเสพติด หรือแอลกอฮอล์?

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อช่วยในการค้นหา

ขั้นตอนที่ 1: ดูที่สัญญาณของทางร่างกาย

อาการติดยาเสพติด หรือแอลกอฮอล์อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้ ผลกระทบบางอย่างเหล่านี้สามารถสังเกตได้จากการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น การทนทุกข์ทรมานของแต่ละคนจากอาการเสพติดอาจแสดงสัญญาณทางกายภาพดังต่อไปนี้:

 • ปวดศีรษะ
 • นอนไม่หลับ
 • คลื่นไส้
 • ผิวแดง
 • เส้นเลือดฝอยบนใบหน้าแตก
 • เสียงแหบแห้ง
 • มือสั่น
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • โรคระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง
 • อาการของการถอนเมื่อไม่ได้ใช้สารเสพติด
 • “มีรอยบนร่างกาย” หรือรอยต่าง ๆ หลงเหลือบนร่างกายจากการใช้เข็มฉีดยา
 • รูม่านตาขยาย
 • น้ำหนักลดลงมาก หรือน้ำหนักเพิ่มมาก

ขั้นตอนที่ 2: สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อาการเสพติดส่งผลกระทบต่อทุกด้านของการใช้ชีวิตของบุคคลนั้น บุคคลนั้นจะค้นหา และใช้ยา หรือแอลกอฮอล์แม้ว่าการใช้สารเสพติดจะส่งผลเสียต่อร่างกาย ความสัมพันธ์ และการทำงานในแต่ละวันก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากการเสพติดมักจะเป็นสัญญาณเริ่มแรกของปัญหาที่คนรักของคุณสามารถสังเกตเห็นได้ การโดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมดังต่อไปนี้เกิดขึ้น:

 • หมดสติ หรือสูญเสียความทรงจำ
 • มีการทะเลาะ และต่อสู้กันบ่อยครั้ง
 • ภาวะซึมเศร้า หรืออารมณ์แปรปรวน
 • การใช้ยาเสพติด หรือแอลกอฮอล์เพื่อผ่อนคลาย ปรับปรุงอารมณ์ให้ดีขึ้น หรือช่วยทำให้นอนหลับ
 • การดื่มแอลกอฮอล์ตามลำพัง ดื่มในช่วงเช้า หรือแอบดื่ม
 • การใช้สารเสพติดเกินกว่าที่ตั้งใจไว้แม้ว่าพวกเขาจะปฏิเสธการใช้สารเสพติดก็ตาม
 • ละเลยการเอาใจใส่กับครอบครัว เพื่อนฝูง หรือกิจกรรมที่ครั้งหนึ่งเคยรู้สึกว่าสนุก เช่น กีฬา หรืองานอดิเรก
 • การทำพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
 • การพูดโกหก
 • ไม่สามารถอธิบายการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุได้
 • ละเลยการเอาใจใส่ต่อสุขอนามัย การเต่งตัว และเสื้อผ้า
 • การยืม หรือขโมยเงินโดยไม่สามารถอธิบายได้ว่าเงินที่ขโมยนั้นเอาไปทำอะไร

ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยาเสพติด

ผู้ปกครองของเด็กที่กำลังทนทุกข์ทรมานจากอาการเสพติดอาจต้องการค้นสิ่งของส่วนตัวของบุตรหลายของพวกเขาเพื่อดูว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยาเสพติดหรือไม่ ทุกคนมีสิทธิได้รับความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตามการมีความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ๆ ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล และการค้นหายาเสพติด หรือแอลกอฮอล์อาจช่วยยืนยันได้ในบางครั้ง นักจิตวิทยาในปัจจุบันแนะนำให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้หากคุณมีเหตุผลเพียงพอที่เชื่อว่าบุตรหลานของคุณกำลังใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย

หากบุคคลที่คุณสงสัยอยุ่ในวัยผู้ใหญ่แล้วล่ะก็มันอาจจะค่อยข้างยากในการค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยาเสพติด ในขณะที่คุณไม่ต้องการละเมิดพื้นที่ส่วนบุคคล คุณสามารถมองหาของอุปกรณ์ดังกล่าวได้ในพื้นที่ซึ่งใช้ร่วมกัน หากไม่แน่ใจว่าจะค้นหาพื้นที่ส่วนตัวได้หรือไม่ โปรดปรึกษากับนักบำบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดก่อน

การทำงาน หรือการเรียนโดยทั่วไปจะแย่ลงเมื่อบุคคลคนนั้นติดสารเสพติด นักเรียนที่เคยเรียนเก่งในโรงเรียนอาจสอบได้คะแนนลดลง และจะใส่ใจกับการบ้านลดน้อยลง การทำงานอาจะมีปัญหา และบุคคลนั้นอาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานบ่อยครั้ง

การติดสารเสพติดมักเกิดขึ้นพร้อมกับความผิดปกติของสุขภาพจิตอื่น ๆ อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวล หากคนที่คุณรักมีอารมณ์ไม่ปกติ หรือมีความกังวล พวกเขาอาจพยายามใช้วิธีการรักษาด้วยตนเองโดยใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากภาวะสุขภาพจิตมีแตกต่างกันมากมายจึงทำให้แต่ละคนอยู่ในความเสี่ยงของการเสพติดเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นควรเฝ้าติดตามสัญญาณของการใช้สารเสพติดของคนที่คุณรัก

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและด้านสภาพจิตใจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์

เป็นศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพ ศุนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบอเมริกัน ให้การรักษาติดยาเสพติดที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสมและเป็นการบำบัดแบบเฉพาะในประเทศไทยเพื่อให้การรักษาเป็นรายบุคคลกับผู้บำบัดรักษาทุกราย เราเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยทีมงานชาวอเมริกันและคนไทยที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมการรักษาการติดยาเสพติดและความผิดปกติด้านสุขภาพจิตจากสหรัฐอเมริกา

บริการของเรา

ให้การรักษาอาการของผู้ที่ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์โดยมีวิธีการรักษาแบบเหมาะสำหรับแต่ละบุคคล เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดยาเสพติดที่มีคุณสมบัติและความรู้เหมาะสมที่สุด และบุคลากรทางการแพทย์ของเราทุกคนจบปริญญาโทหรือสูงกว่าโดยมีประสบการณ์หลายปีในการทำงานด้านสุขภาพจิตและการรักษาติดยาเสพติด ได้รับการฝึกอบรมในการรักษาการติดยาเสพติดและรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านสุขภาพจิต

ติดต่อเรา

Lighthouse Human Services & Consulting, Co., Ltd.

Head Office:
Ramkamheng 118
Saphan Sung, Bangkok 10240
Thailand

Email: [email protected]