วิธีเลิกยาไอซ์

การติดยาไอซ์ทำให้รู้สึกอย่างไร

ยาไอซ์ เป็นยากระตุ้นประสาท มันส่งผลทำให้เกิดสมาธิสั้น และทำให้รู้สึกง่วงในช่วงเวลาที่ไม่ปกติ นอนไม่หลับ บางครั้งถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคความผิดปกติอื่น ๆ

ยาเดกซ์โตรแอมเฟตามีน (Dextroamphetamine) และ เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ล้วนแล้วแต่เป็นยาบ้า หรือยาไอซ์ทั้งสองประเภท บางครั้งถูกนำมาขายกันอย่างผิดกฎหมาย ยาทั้งสองชนิดนี้สามารถได้รับจากแพทย์โดยตรง หรือซื้อขายกันตามท้องถนนได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิด และทำให้เกิดความผิดปกติได้ ยาเมทแอมเฟตามีนเป็นยาแอมเฟตามีน ที่มีการนำมาใช้งานในทางที่ผิดกันมากที่สุด

อาการติดยาไอซ์ จะเป็นความผิดปกติประเภทหนึ่งที่เกิดจากการกระตุ้น เกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการใช้ยาช่วยในการทำงานทุกวัน คุณจะเลิกยาได้หากคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และหยุดใช้ยาอย่างทันที

สาเหตุที่ทำให้มีการติดยาไอซ์

การใช้ยาไอซ์เป็นประจำ และใช้เป็นเวลานานสามารถทำให้เกิดอาการติดได้

บางคนสามารถติดยาไอซ์ได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ

คุณอาจติดยาได้หากคุณใช้ยาเหล่านี้ โดยที่แพทย์ไม่ได้สั่งจ่ายยาให้กับคุณ คุณยังอาจติดยาได้หากคุณใช้งานนาน เกินกว่าที่แพทย์สั่งจ่ายยาให้กับคุณ มันอาจกลายเป็นการใช้ยาที่ผิดปกติได้ แม้ว่าคุณจะใช้ยาแอมเฟตามีนตามที่แพทย์สั่งก็ตาม

ใครคือผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะติดยาไอซ์

คุณอาจมีความเสี่ยงต่อการใช้ยาที่ผิดปกติได้หากคุณ:

สามารถหายาไอซ์มาใช้ได้อย่างง่ายดาย

มีภาวะซึมเศร้า โรคไบโพล่า วิตกกังวล หรือโรคจิตเภท

มีการดำรงชีวิตที่มีความเครียด

การติดยาไอซ์มีอาการอย่างไรบ้าง

หากคุณมีอาการติดยาไอซ์ คุณอาจมีอาการเหล่านี้:

 • ขาดเรียน หรือไม่ไปโรงเรียน
 • ทำงานได้ไม่ดี หรือทำงานไม่เสร็จ
 • ไม่กินอาหารและน้ำหนักตัวลดลงมาก
 • มีปัญหาช่องปากและฟันอย่างรุนแรง
 • หยุดใช้ยาไอซ์ได้ยาก

อาการที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเลิกยาหรือไม่ได้ใช้ยาไอซ์

 • มีความรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้ง และมีอารมณ์แปรปรวน
 • มีอาการวิตกกังวล นอนไม่หลับ และหวาดระแวง
 • รู้สึกสับสน
 • มีภาพหลอน หรือหูแว่ว

ความรู้สึกหลอน เช่น มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังไต่อยู่บนผิวหนังของคุณ

จะตรวจสอบว่าเรามีอาการติดยาไอซ์ได้อย่างไร

ในการตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้ยาแอมเฟตามีน แพทย์ของคุณจะถามคำถามว่าใช้ยาไอซ์ไปมากแค่ไหน และนานแค่ไหน

 • ตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบสารเสพติดยาไอซ์ในร่างกายของคุณ
 • ตรวจร่างกาย และทำการตรวจสอบเพื่อตรวจดูปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้ยาไอซ์

คุณอาจมีความผิดปกติจากการใช้ยาไอซ์ หากคุณมีอาการ3อย่างขึ้นไปดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือน:

 • มีความอดทนต่อการใช้ยาเพิ่มขึ้น

คุณมีความอดทนเพิ่มขึ้นหากคุณต้องการใช้ยาไอซ์ในปริมาณมากเพื่อให้ได้รับผลในแบบเดียวกันเมื่อลดปริมาณการใช้ยาลง

 • มีปัญหาสุขภาพปากและฟัน
 • ร่างกายซูบผอมผิดปกติ
 • ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจิต

การเลิกใช้ยาอาจทำให้มีอาการดังต่อไปนี้:

 • ภาวะซึมเศร้า
 • วิตกกังวล
 • รู้สึกเหนื่อยล้า
 • หวาดระแวง
 • อารมณ์รุนแรง
 • มีความต้องการที่รุนแรง
 • คุณอาจจำเป็นต้องใช้ยาที่คล้ายคลึงกันเพื่อบรรเทาอาการ หรือหลีกเลี่ยงอาการเลิกใช้ยาไอซ์
 • ไม่สามารถลดปริมาณการใช้ยา หรือหยุดใช้ยาได้ คุณอาจไม่สามารถลดปริมาณการใช้ยา หรือหยุดใช้ยาไอซ์ได้ คุณอาจมีความต้องการที่จะใช้ยากระตุ้นต่อไป แม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันกำลังทำให้ร่างกาย และจิตใจของคุณมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิต

คุณพลาดหรือไม่ไปร่วมกิจกรรมสันทนาการ การเข้าสังคม หรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานที่คุณทำอันเนื่องมาจากการใช้ยาไอซ์

วิธีการรักษาอาการติดยาไอซ์

วิธีเลิกยาไอซ์ในไทย และการรักษาความผิดปกติต่างๆจากการใช้ยา โดยวิธีเลิกยาไอซ์สามารถผสมผสานสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกัน:

การรักษาในโรงพยาบาล

 • หากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ต้องการใช้ยาอย่างรุนแรง คุณสามารถเลิกยาไอซ์ได้อย่างง่ายดายในโรงพยาบาล การรักษาในโรงพยาบาลยังช่วยคุณได้หากคุณมีอารมณ์ไม่ดี อารมณ์แปรปรวน รวมไปถึงพฤติกรรมก้าวร้าว และมีแนวโน้มหรือมีพฤติกรรมที่จะต้องการ ฆ่าตัวตาย

การบำบัด

 • การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล การบำบัดจากครอบครัว และการบำบัดเป็นกลุ่มสามารถช่วยคุณได้:
 • ระบุความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาไอซ์
 • พัฒนากลไกของการรับมือที่แตกต่างกัน
 • พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกับครอบครัวของคุณ
 • พัฒนากลยุทธ์เพื่อเหลีกเลี่ยการใช้ยาไอซ์
 • หากิจกรรมที่คุณชอบทำแทนการใช้ยาไอซ์
 • รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่เคยมีความปกติของการใช้ยาเนื่องจากพวกเขาเข้าใจว่าคุณจะต้องผ่านอะไรมาบ้างในโปรแกรม 12-ขั้นตอนของการรักษา

การใช้ยา

แพทย์ของคุณอาจสั่งจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการของการเลิกยา แพทย์บางคนอาจสั่งจ่ายยา นาลเทรกโซน (naltrexone) ให้กับคุณเพื่อช่วยลดความต้องการใช้ยาของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งจ่ายยาอื่นเพื่อช่วยลดอาการวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และอารมณ์รุนแรงของคุณ

ภาวะแทรกซ้อนของการติดยาไอซ์มีอะไรบ้าง

การติดยาไอซ์เป็นประจำ และความผิดปกติจากการใช้ยาสามารถนำไปสู่:

การใช้ยาเกินขนาด

สมองเกิดความเสียหาย รวมไปถึงอาการที่คล้ายกลับโรคอัลไซเมอร์ ลมชัก หรือโรคหลอดเลือดสมอง และเสียชีวิต

ฉันจะป้องกันอาการติดยาไอซ์ได้อย่างไร

โปรแกรมการศึกษาด้านยาเสพติดอาจสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดผู้ใช้ยารายใหม่ หรืออาการกำเริบ แต่มีผลการศึกษามากมายรวมกัน การให้คำปรึกษาด้านอารมณ์ และความช่วยเหลือจากครอบครัวสามารถช่วยได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้คนหันมาใช้ยาไอซ์

แนวโน้มในระยะยาวจะเป็นอย่างไร

ความผิดปกติจากการใช้ยาไอซ์อาจทำให้รักษาได้ยาก คุณอาจมีอาการกำเริบหลังจากการรักษา และเริ่มหันกลับไปใช้ยาอีกได้

การเข้าร่วมโปรแกรมทีละขั้นตอน และการรับคำแนะนำเป็นรายบุคคลอาจช่วยลดโอกาสของการเกิดอาการกำเริบ และช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูของคุณได้

หากคุณมีปัญหาในการใช้เมทแอมเฟตามีน หรือยาไอซ์ และหากอยากเลิกยาไอซ์ แนะนำให้เริ่มต้นจากขอคำปรึกษาหรือกำลังใจจากคนใกล้ตัว  และเราทราบว่าการเลิกยาไอซ์เพียงลำพังจะค่อนข้างยากและอันตราย เนื่องจากคุณต้องรับมือกับอาการขาดยา ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจของคุณ อาการทรมานที่จะเกิดขึ้นอาจทำให้คุณมีอารมณ์หรือความคิดที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรง ส่งผลให้คุณมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณเองหรือคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัว หากคุณสนใจเลิกยาเสพติดโทร ติดต่อเรา ทางเรามีโปรแกรมรักษาอาการติดยาไอซ์จากผู้เชี่ยวชาญ และผลิตภัณฑ์เลิกยาเสพติดที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือคุณ

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและด้านสภาพจิตใจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์

เป็นศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพ ศุนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบอเมริกัน ให้การรักษาติดยาเสพติดที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสมและเป็นการบำบัดแบบเฉพาะในประเทศไทยเพื่อให้การรักษาเป็นรายบุคคลกับผู้บำบัดรักษาทุกราย เราเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยทีมงานชาวอเมริกันและคนไทยที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมการรักษาการติดยาเสพติดและความผิดปกติด้านสุขภาพจิตจากสหรัฐอเมริกา

บริการของเรา

ให้การรักษาอาการของผู้ที่ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์โดยมีวิธีการรักษาแบบเหมาะสำหรับแต่ละบุคคล เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดยาเสพติดที่มีคุณสมบัติและความรู้เหมาะสมที่สุด และบุคลากรทางการแพทย์ของเราทุกคนจบปริญญาโทหรือสูงกว่าโดยมีประสบการณ์หลายปีในการทำงานด้านสุขภาพจิตและการรักษาติดยาเสพติด ได้รับการฝึกอบรมในการรักษาการติดยาเสพติดและรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านสุขภาพจิต

ติดต่อเรา

Lighthouse Human Services & Consulting, Co., Ltd.

Head Office:
Ramkamheng 118
Saphan Sung, Bangkok 10240
Thailand

Email: [email protected]