วิธี เลิก ยา ไอ ซ์

การติดยาไอซ์ทำให้รู้สึกอย่างไร

ยาไอซ์ เป็นยากระตุ้นประสาท มันส่งผลทำให้เกิดสมาธิสั้น และทำให้รู้สึกง่วงในช่วงเวลาที่ไม่ปกติ นอนไม่หลับ บางครั้งถูกนำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคความผิดปกติอื่น ๆ

ยาเดกซ์โตรแอมเฟตามีน (Dextroamhetamine) และ เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ล้วนแล้วแต่เป็นยาบ้า หรือยาไอซ์ทั้งสองประเภทบางครั้งถูกนำมาขายกันอย่างผิดกฎหมาย ยาทั้งสองชนิดนี้สามารถได้รับจากแพทย์ หรือซื้อขายกันตามท้องถนนได้ซึ่งถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิด และทำให้เกิดความผิดปกติได้ ยาเมทแอมเฟตามีนเป็นยาแอมเฟตามีนที่มีการนำมาใช้งานในทางที่ผิดกันมากที่สุด

อาการติดยาไอซ์ เป็นความผิดปกติประเภทหนึ่งจากการการกระตุ้น เกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการใช้ยาช่วยในการทำงานทุกวัน คุณจะสามารถเลิกยาได้หากคุณพึ่งพาตัวเองได้ และหยุดใช้ยาทันที

สาเหตุที่ทำให้มีอาการยาไอซ์

การใช้ยาไอซ์เป็นประจำ และใช้เป็นเวลานานสามารถทำให้เกิดอาการติดได้

บางคนสามารถติดยาไอซ์ได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ

คุณอาจติดยาได้หากคุณใช้ยาเหล่านี้โดยที่แพทย์ไม่ได้สั่งจ่ายยาให้กับคุณ คุณยังอาจติดยาได้หากคุณใช้งานนานเกินกว่าที่แพทย์สั่งจ่ายยาให้กับคุณ มันอาจกลายเป็นการใช้ยาที่ผิดปกติได้แม้ว่าคุณจะใช้ยาแอมเฟตามีนตามแพทย์สั่งก็ตาม

ใครคือผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะติดยาไอซ์

คุณอาจมีความเสี่ยงต่อการกลายเป็นการใช้ยาที่ผิดปกติได้หากคุณ:

สามารถหายาไอซ์มาใช้ได้ง่ายดาย

มีภาวะซึมเศร้า โรคไบโพล่า วิตกกังวล หรือโรคจิตเภท

มีการดำรงชีวิตที่มีความเครียด

การติดยาไอซ์มีอาการอย่างไรบ้าง

หากคุณมีอาการติดยาไอซ์ คุณอาจมีอาการเหล่านี้:

ขาดเรียน หรือไม่ไปโรงเรียน

ทำงานได้ไม่ดี หรือทำงานไม่เสร็จ

ไม่กินอาหาร และน้ำหนักตัวลดลงมาก

ฟันมีปัญหาอย่างรุนแรง

หยุดเลิกใช้ยาไอซ์ได้ยาก

มีอาการเลิกยาเมื่อคุณไม่ได้ใช้ยาไอซ์

มีความรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้ง และมีอารมณ์แปรปรวน

มีอาการวิตกกังวล นอนไม่หลับ และหวาดระแวง

รู้สึกสับสน

มีภาพหลอน หรือหูแว่ว

มีความรู้สึกหลอน เช่น มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังไต่อยู่บนผิวหนังของคุณ

จะตรวจสอบว่าเรามีอาการติดยาไอซ์ได้อย่างไร

ในการตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้ยาแอมเฟตามีน แพทย์ของคุณสามารถ:

ถามคำถามว่าใช้ยาไอซ์ไปมากแค่ไหน และนานแค่ไหน

ตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบสารยาไอซ์ในร่างกายของคุณ

ตรวจร่างกาย และทำการตรวจสอบเพื่อตรวจดูปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้ยาไอซ์

คุณอาจมีความผิดปกติจากการใช้ยาไอซ์ หากคุณมีอาการสามแบบขึ้นไปดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือน:

มีความอดทนเพิ่มขึ้น

คุณมีความอดทนเพิ่มขึ้นหากคุณต้องการใช้ยาไอซ์ในปริมาณมากเพื่อให้ได้รับผลในแบบเดียวกันเมื่อลดปริมาณการใช้ยาลง

ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจิต

การเลิกใช้ยาอาจทำให้มีอาการดังต่อไปนี้:

ภาวะซึมเศร้า

วิตกกังวล

รู้สึกเหนื่อยล้า

หวาดระแวง

อารมณ์รุนแรง

มีความต้องการที่รุนแรง

คุณอาจจำเป็นต้องใช้ยาที่คล้ายคลึงกันเพื่อบรรเทาอาการ หรือหลีกเลี่ยงอาการเลิกใช้ยาไอซ์

ไม่สามารถลดปริมาณการใช้ยา หรือหยุดใช้ยาได้

คุณอาจไม่สามารถลดปริมาณการใช้ยา หรือหยุดใช้ยาไอซ์ได้ คุณอาจมีความต้องการใช้ยากระตุ้นต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันกำลังทำให้ร่างกาย และจิตใจของคุณมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิต

คุณพบาด หรือไม่ไปร่วมกิจกรรมสันทนาการ การเข้าสังคม หรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานที่คุณทำอันเนื่องมาจากการใช้ยาไอซ์

วิธีการรักษาอาการติดยาไอซ์

การรักษาความผิดปกติจากการใช้ยาไอซ์สามารถผสมผสานสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน:

การรักษาในโรงพยาบาล

หากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ต้องการใช้ยาอย่างรุนแรง คุณสามารถเลิกยาไอซ์ได้อย่างง่ายดายในโรงพยาบาล การรักษาในโรงพยาบาลยังช่วยคุณได้หากคุณมีอารมณ์ไม่ดี รวมไปถึงพฤติกรรมก้าวร้าว และมีพฤติกรรมต้องการฆ่าตัวตาย

การบำบัด

การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล การบำบัดจากครอบครัว และการบำบัดเป็นกลุ่มสามารถช่วยคุณได้:

ระบุความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาไอซ์

พัฒนากลไกของการรับมือที่แตกต่างกัน

ทำความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกับครอบครัวของคุณ

พัฒนากลยุทธ์เพื่อเหลีกเลี่ยการใช้ยาไอซ์

หากิจกรรมที่คุณชอบทำแทนการใช้ยาไอซ์

รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่เคยมีความปกติของการใช้ยาเนื่องจากพวกเขาเข้าใจว่าคุณจะต้องผ่านอะไรมาบ้างในโปรแกรม 12-ขั้นตอนของการรักษา

การใช้ยา

แพทย์ของคุณอาจสั่งจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการของการเลิกยา แพทย์บางคนอาจสั่งจ่ายยา นาลเทรกโซน (naltrexone) ให้กับคุณเพื่อช่วยลดความต้องการใช้ยาของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งจ่ายยาอื่นเพื่อช่วยลดอาการวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และอารมณ์รุนแรงของคุณ

ภาวะแทรกซ้อนของการติดยาไอซ์มีอะไรบ้าง

การติดยาไอซ์เป็นประจำ และความผิดปกติจากการใช้ยาสามารถนำไปสู่:

การใช้ยาเกินขนาด

สมองเกิดความเสียหาย รวมไปถึงอาการที่คล้ายกลับโรคอัลไซเมอร์ ลมชัก หรือโรคหลอดเลือดสมอง และเสียชีวิต

ฉันจะป้องกันอาการติดยาไอซ์ได้อย่างไร

โปรแกรมการศึกษาด้านยาเสพติดอาจสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดผู้ใช้ยารายใหม่ หรืออาการกำเริบ แต่มีผลการศึกษามากมายรวมกัน การให้คำปรึกษาด้านอารมณ์ และความช่วยเหลือจากครอบครัวสามารถช่วยได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้คนหันมาใช้ยาไอซ์

แนวโน้มในระยะยาวจะเป็นอย่างไร

ความผิดปกติจากการใช้ยาไอซ์อาจทำให้รักษาได้ยาก คุณอาจมีอาการกำเริบหลังจากการรักษา และเริ่มหันกลับไปใช้ยาอีกได้

การเข้าร่วมโปรแกรมทีละขั้นตอน และการรับคำแนะนำเป็นรายบุคคลอาจช่วยลดโอกาสของการเกิดอาการกำเริบ และช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูของคุณได้

เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์

เป็นศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพ ศุนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบอเมริกัน ให้การรักษาติดยาเสพติดที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสมและเป็นการบำบัดแบบเฉพาะในประเทศไทยเพื่อให้การรักษาเป็นรายบุคคลกับผู้บำบัดรักษาทุกราย เราเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยทีมงานชาวอเมริกันและคนไทยที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมการรักษาการติดยาเสพติดและความผิดปกติด้านสุขภาพจิตจากสหรัฐอเมริกา

บริการของเรา

ให้การรักษาอาการของผู้ที่ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์โดยมีวิธีการรักษาแบบเหมาะสำหรับแต่ละบุคคล เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดยาเสพติดที่มีคุณสมบัติและความรู้เหมาะสมที่สุด และบุคลากรทางการแพทย์ของเราทุกคนจบปริญญาโทหรือสูงกว่าโดยมีประสบการณ์หลายปีในการทำงานด้านสุขภาพจิตและการรักษาติดยาเสพติด ได้รับการฝึกอบรมในการรักษาการติดยาเสพติดและรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านสุขภาพจิต

ติดต่อเรา

Lighthouse Human Services & Consulting, Co., Ltd.

Head Office:
Ramkamheng 118
Saphan Sung, Bangkok 10240
Thailand

Email: lhsthai@gmail.com