ผลเสียของกัญชาต่อสุขภาพ

แม้ว่านักเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย และผู้สูบกัญชาหลายคนเชื่อว่าการสูบกัญชาจะไม่มีผลเสีย แต่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าการสูบกัญชาอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกันไป

กัญชาจะเริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แทบจะทันทีเมื่อเริ่มสูบ และสามารถอยู่ในร่างกายได้นานตั้งแต่ 1 ถึง 3 ชั่วโมง เมื่อนำกัญชามาผสมในอาหารเพื่อรับประทาน เช่น บราวนี่ และคุกกี้ จะใช้เวลายาวนานกว่าสูบเมื่อเริ่มรับประทาน และมักจะอยู่ในร่างกายได้ยาวนานกว่า

ผลเสียในระยะสั้น

ผลเสียในระยะสั้นของกัญชา ประกอบไปด้วย:

 • การรับรู้ที่ผิดเพี้ยน (การมองเห็น เสียง เวลา และการสัมผัส)
 • ปัญหาเกี่ยวกับความจำ และการเรียนรู้
 • สูญเสียทำงานร่วมกันของร่างกาย
 • ปัญหาเกี่ยวกับการคิด และการแก้ปัญหา
 • อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น

บางครั้งการสูบกัญชาอาจทำให้เกิดความวิตกกังวล กลัว หวาดระแวง หรือตื่นตระหนกได้

ผลกระทบต่อสมอง

สารออกฤทธิ์ในกัญชา เดลต้า -9 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol) หรือ THC ทำหน้าที่เป็นตัวรับแคนนาบินอยด์บนเซลล์ประสาท และมีอิทธิพลต่อการทำงานของเซลล์เหล่านั้น พื้นที่สมองบางส่วนมีตัวรับแคนนาบินอยด์จำนวนมาก แต่ส่วนอื่น ๆ ของสมองนั้นมีตัวรับน้อย หรือไม่มีตัวรับเลย ตัวรับแคนนาบินอยด์จำนวนมากพบได้ในส่วนของสมองที่มีผลต่อความสุข ความจำ ความคิด สมาธิ การรับรู้ทางประสาทสัมผัส เวลาของการรับรู้ และการเคลื่อนไหวร่างกายร่วมกัน

ผู้ใช้สามารถพบอาการต่อไปนี้เมื่อมีการใช้กัญชาในปริมาณสูงซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นกรณีของการผสมในอาหารเพื่อรับประทานแทนที่จะเป็นสูบ:

ผลกระทบต่อหัวใจ

หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้น และความดันโลหิตลดลงภายในไม่กี่นาทีหลังจากการสูบกัญชา กัญชาสามารถทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น 20 ถึง 100% และความดันโลหิตลดลงเล็กน้อย

จากบทวิจารณ์ที่ได้ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 ระบุว่าความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้สูบกัญชามีช่วงตั้งแต่ 4 ถึง 5 เท่าในชั่วโมงแรกหลังจากสูบกัญชา เมื่อเทียบกับความเสี่ยงทั่วไปของภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อไม่สูบกัญชา

ผลกระทบต่อกระดูกของคุณ

งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าคนที่สูบกัญชาจำนวนมาก และเป็นประจำมีความหนาแน่นของกระดูกลดลงซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงของภาวะกระดูกแตกหัก

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระใช้รังสีเอกซ์สแกน DEXA และพบว่าผู้สูบกัญชาจำนวนมากมีน้ำหนักตัวลดลง และดัชนีมวลกายลดลง (BMI) ซึ่งอาจทำให้สูญเสียความหนาแน่นของกระดูก ผู้สูบกัญชาจำนวนมากถูกเปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 5,000 ครั้งในช่วงชีวิตของพวกเขา

อย่างไรก็ตามการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 จากการสำรวจ และข้อมูลด้านสุขภาพของวัยผู้ใหญ่จำนวนเกือบ 5,000 ราย และไม่พบข้อมูลที่สัมพันธ์กันระหว่างความหนาแน่นของกระดูกลดลง กับการใช้กัญชา

ผลกระทบต่อปอด

การสูบกัญชา ถึงแม้ว่าจะสูบไม่บ่อยก็ตามอาจทำให้เกิดการเผาไหม้ แสบปาก และลำคอ รวมทั้งทำให้เกิดอาการไอรุนแรง จากบทวิจารณ์ที่ได้ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2562 นักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ที่สูบกัญชาเป็นประจำอาจประสบปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับผู้สูบบุหรี่:

 • มีอาการไอทุกวัน และมีเสมหะ
 • พบอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันบ่อยมากขึ้น
 • ความเสี่ยงของการติดเชื้อในปอดอขึ้น

ผู้สูบกัญชาส่วนใหญ่จะได้รับสารของกัญชาน้อยกว่าผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับสารนิโคติน อย่างไรก็ตามไม่ควรมองข้ามผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการกัญชา กัญชาประกอบไปด้วยสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งใกล้เคียงกับควันบุหรี่ และเนื่องจากผู้สูบกัญชาโดยทั่วไปมักสูดดมเข้าไปลึก ๆ และเก็บควันไว้ในปอดของพวกเขาไว้ให้นานกว่าผู้สูบบุหรี่

แล้วก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือไม่?

จากบทวิจารณ์ที่ได้ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558 มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าผู้สูบกัญชามีโอกาสเป็นมะเร็งที่ศีรษะ และลำคอได้มากกว่าผู้ที่ไม่สูบกัญชาถึงสามเท่า แต่จากการวิเคราะห์เพิ่มเติมไม่สามารถยืนยันการศึกษาดังกล่าวได้

เนื่องจากควันของกัญชาประกอบไปด้วยน้ำมันดินในปริมาณที่พบในควันบุหรี่มากกว่าถึงสามเท่า

และมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งจำนวนหนึ่งจึงดูเหมือนมีเหตุผลที่จะเปรียบได้ว่าผู้สูบกัญชามีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามนักวิจัยไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมโยงดังกล่าวได้แน่นอนเนื่องจากการศึกษาของพวกเขาไม่สามารถปรับใช้กับการสูบบุหรี่

และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงได้

การศึกษาการเชื่อมโยงการสูบกัญชากับโรคมะเร็งปอดยังถูกจำกัด ดวยอคติการเลือก และขนาดของตัวอย่างทดสอบจำนวนน้อย ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมในการศึกษาเหล่านั้นอาจยังเด็กเกินไปที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งปอดได้ 7 แม้ว่านักวิจัยยังไม่ได้ “พิสูจน์” การเชื่อมโยงระหว่างการสูบกัญชา กับมะเร็งปอดได้ ผู้สูบทั่วไปก็ยังคงต้องการพิจารณาถึงความเสี่ยงด้วย

ผลของการได้รับสารระหว่างตั้งครรภ์

มีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเด็กที่เกิดจากมารดาที่สูบกัญชาในระหว่างตั้งครรภ์มีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางระบบประสาท

จากบทวิจารณ์ของการศึกษาดังกล่าวในปี พ.ศ. 2561 พบว่าการได้รับสารของกัญชาก่อนคลอดอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิด:

 • เปลี่ยนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางสายตา
 • ตัวสั่นเพิ่มมากขึ้น
 • ปัญหาเกี่ยวกับความสนใจ และความจำที่ยั่งยืน
 • ทักษะการแก้ปัญหาไม่ดี

การบำบัดรักษายาเสพติดของคุณไม่มีคำว่าถูก หรือผิด

ยาเสพติดมีพลังอำนาจ และทำให้เกิดอาการเสพติดได้ ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลืออาจหยุดสูบ หรือรับประทานกัญชาได้ในที่สุด เมื่อพวกเขาสามารถบำบัดฟื้นฟูได้แล้วมุมมองใหม่ ๆ ของชีวิตก็เปิดกว้างขึ้น ดังนั้นถึงเวลาเลิกใช้กัญชาแล้ว

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและด้านสภาพจิตใจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์

เป็นศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพ ศุนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบอเมริกัน ให้การรักษาติดยาเสพติดที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสมและเป็นการบำบัดแบบเฉพาะในประเทศไทยเพื่อให้การรักษาเป็นรายบุคคลกับผู้บำบัดรักษาทุกราย เราเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยทีมงานชาวอเมริกันและคนไทยที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมการรักษาการติดยาเสพติดและความผิดปกติด้านสุขภาพจิตจากสหรัฐอเมริกา

บริการของเรา

ให้การรักษาอาการของผู้ที่ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์โดยมีวิธีการรักษาแบบเหมาะสำหรับแต่ละบุคคล เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดยาเสพติดที่มีคุณสมบัติและความรู้เหมาะสมที่สุด และบุคลากรทางการแพทย์ของเราทุกคนจบปริญญาโทหรือสูงกว่าโดยมีประสบการณ์หลายปีในการทำงานด้านสุขภาพจิตและการรักษาติดยาเสพติด ได้รับการฝึกอบรมในการรักษาการติดยาเสพติดและรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านสุขภาพจิต

ติดต่อเรา

Lighthouse Human Services & Consulting, Co., Ltd.

Head Office:
Ramkamheng 118
Saphan Sung, Bangkok 10240
Thailand

Email: [email protected]