ปลดล็อกกัญชากับเรื่องที่ควรรู้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2565 ที่ผ่านมา ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศปลดล็อกกัญชา ในหัวข้อเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5  ส่งผลให้พืชกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติด และยกเลิกความผิดฐานผลิต นำเข้าหรือส่งออกมีไว้ในครอบครอง จำหน่าย มีไว้ในครองครองเพื่อเสพ 

แต่ใดๆก็ตามยังมีเงื่อนไขการนำไปใช้เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฏหมาย ตามรายละเอียดดังนี้ 

  • ประชาชนสามารถสูบกัญชาได้โดยไม่มีความผิด แต่การสูบกัญชาในที่สาธารณะ และสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น จะมีความผิดตามพรบ.สาธารณสุขพ.ศ. 2535 โทษจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาท
  • สามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ที่บ้าน หรือเพื่อการพานิชได้ โดยไม่ต้องทำการขออนุญาต แต่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ปลูกกัญ หรือเว็บไซต์ของ อย. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  • ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารได้ เฉพาะส่วนที่กำหนดในการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
  • ไม่สามารถนำเข้าต้นกัญชา ยกเว้นเมล็ดพันธุ์ และต้องทำการขออนุญาตก่อนเพื่อนำเข้า
  • สารสกัดTHC ปริมาณเกิน 0.2% จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ

ทำความรู้จักกับสาร THC และCBD ในกัญชา

Tetrahydrocannabinol (THC )และ Cannabidiol (CBD) เป็นสารแคนนาบินอยด์ ที่พบในพืชตระกูลกัญชา (แต่ในร่างกายของเราก็มีอยู่แล้วเช่นกัน)โดย THC ส่วนใหญ่จะพบในกัญชา และ CBD จะพบมากในกัญชง ซึ่งสารทั้ง2 ตัวนี้ คล้ายกันแต่จะให้ผลที่แตกต่างกันหลังจากที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย 

THCCBD
ส่งผลต่อประสาทก่อให้เกิดอาการมึนเมาให้ผลตรงกันข้าม
ไม่เกิดอาการมึนเมา
บรรเทาอาการเจ็บปวดเรื้อรังบรรเทาอาการซึมเศร้า
ช่วยเรื่องผ่อนคลายและช่วยในการนอนหลับบรรเทาและป้องกันโรคหัวใจ
บรรเทาอาการข้างเคียงของการทำคีโมบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
มีผลข้างเคียงหลังการใช้มากเกินไป เช่น ปากแห้ง กระหายน้ำ หัวใจเต้นเร็ว การตอบสนองช้าไม่ค่อยมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย
อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะจิตเภทลดอาการทางจิตประสาทของ THC
ในกัญชาจะพบ THC ประมาณ12%พบCBDในกัญชาไม่ถึง 0.30%

การสูบกัญชาโดยตรงอาจทำให้ได้รับ THC มากเกินไป เนื่องจากมีปริมาณ THC มากกว่า CBD  ตามธรรมชาติ การใช้CBD ที่มีประสิทธิภาพจะต้องผ่านการกลั่นหรือผ่านกระบวนการสกัดออกมาก่อน

 กัญชาในต่างประเทศ

 อาจจะไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ยังคงมีการควบคุมดูแลภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลแต่ละประเทศ แต่ก็จะมี อุรุกวัย และแคนาดา ที่เปิดใช้กัญชาได้อย่างเต็มรูปแบบ  และสำหรับบางประเทศนำเข้าเพื่อใช้ทางการแพทย์เท่านั้น เช่น เดนมาร์ก , อังกฤษ และตุรกี  ในบางประเทศอนุญาตให้ใช้เพื่อผ่อนคลายได้ด้วย เช่น แคนาดา สเปน และแอฟริกาใต้

คนไทยกับกัญชาเสรี

 ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทย กับการปลดล็อกกัญชา หรือการใช้กัญชาเสรี  เนื่องจากที่ผ่านมานั้นกัญชาถูกจัดเป็นพืชเสพติด มีโทษทางกฎหมาย แต่ในปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นต้นมา การประกาศปลดล็อกกัญชาจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุให้บุคคลที่มีอายุมากกว่า20 ปี สามารถครอบครองกัญชาได้นั้น อาจส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต ของประชาชนให้เปลี่ยนไปจากเดิม  เช่นบางคนอาจนำส่วนของกัญชาไปปรุงอาหาร โดยไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง ในเรื่องของปริมาณสารที่อาจจะได้รับจนก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย บางคนนำใช้ในทางที่ผิด หรือใช้เกินขนาดก็มีผลเสียเช่นกัน 

รัฐบาลเชื่อว่าการปลดล็อกกัญชาจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพมากขึ้น รวมถึงกัญชา จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นรัฐบาลควรเริ่มต้นจากการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในเรื่องของคุณประโยชน์และโทษของกัญชา เพื่อลดปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมที่จะตามมาภายหลัง

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและด้านสภาพจิตใจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์

เป็นศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพ ศุนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบอเมริกัน ให้การรักษาติดยาเสพติดที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสมและเป็นการบำบัดแบบเฉพาะในประเทศไทยเพื่อให้การรักษาเป็นรายบุคคลกับผู้บำบัดรักษาทุกราย เราเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยทีมงานชาวอเมริกันและคนไทยที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมการรักษาการติดยาเสพติดและความผิดปกติด้านสุขภาพจิตจากสหรัฐอเมริกา

บริการของเรา

ให้การรักษาอาการของผู้ที่ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์โดยมีวิธีการรักษาแบบเหมาะสำหรับแต่ละบุคคล เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดยาเสพติดที่มีคุณสมบัติและความรู้เหมาะสมที่สุด และบุคลากรทางการแพทย์ของเราทุกคนจบปริญญาโทหรือสูงกว่าโดยมีประสบการณ์หลายปีในการทำงานด้านสุขภาพจิตและการรักษาติดยาเสพติด ได้รับการฝึกอบรมในการรักษาการติดยาเสพติดและรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านสุขภาพจิต

ติดต่อเรา

Lighthouse Human Services & Consulting, Co., Ltd.

Head Office:
Ramkamheng 118
Saphan Sung, Bangkok 10240
Thailand

Email: [email protected]